நன்கொடை விபரம்

நமது சிங்கம்பாறை நலச்சங்கத்திற்கு நன்கொடை வழங்கியவர்கள் விபரம்


அன்பார்ந்தவர்களே,

நமது தீர்மானத்தின்படி வருமானம் ஈட்டும் நமது உறுப்பினர்கள் ஆண்டுக்கு குறைந்த பட்சம் ரூ.2000/- நன்கொடையும், மாதம் தோறும் ரூ.200/- நன்கொடையும் செலுத்த நாம் முடிவு செய்தோம். அதன்படி இதுவரை நன்கொடை அளித்தவர்கள் விரம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

குறிப்பு : உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களிடம் இருந்து நன்கொடை பெறப்படமாட்டாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Archives
categories