நன்கொடை விபரம்

நமது சிங்கம்பாறை நலச்சங்கத்திற்கு நன்கொடை வழங்கியவர்கள் விபரம்


அன்பார்ந்தவர்களே,

நமது தீர்மானத்தின்படி வருமானம் ஈட்டும் நமது உறுப்பினர்கள் ஆண்டுக்கு குறைந்த பட்சம் ரூ.2000/- நன்கொடையும், மாதம் தோறும் ரூ.200/- நன்கொடையும் செலுத்த நாம் முடிவு செய்தோம். அதன்படி இதுவரை நன்கொடை அளித்தவர்கள் விரம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

குறிப்பு : உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களிடம் இருந்து நன்கொடை பெறப்படமாட்டாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gallery
12573200_179807365713480_372101312191213819_n 12572962_580804482084965_1437535127169731422_n 12540619_179807622380121_6195365656658349082_n 12523099_179806945713522_8769233477818645294_n 12523098_580804438751636_1007720391649668752_n 12508783_179806742380209_3809173333736972963_n 12631405_207011129644185_6729222459139328017_n 12552545_207011286310836_8968820824038323149_n 12548869_207011139644184_8109880104809597382_n 12523904_207011302977501_4448356338740423898_n 12510237_207011376310827_7235528989532919493_n 12507665_207011096310855_4316274592758192517_n 12494729_207011022977529_3809779746464964094_n 1935606_207011299644168_528728957022810300_n 12592485_207010446310920_5819465288125561955_n 12573697_1005530352847578_5311456419695560960_n 12573017_207010489644249_60181243672631674_n 12553063_207010609644237_56738018837040201_n 12549030_207010602977571_6490336701236053292_n 12540605_207010329644265_111741163071112357_n
Slideshow
Archives
categories