நேரலை : சிங்கம்பாறை புனித சின்னப்பர் திருத்தல திருவிழாவை முன்னிட்டு மாநில அளவிலான 19ம் ஆண்டு மின்னெளி கபாடிப் போட்டி (25.01.2023)